SICAS - Fișe discipline

Semestrul I
Denumire Descriere

Tehnici de secretizare a informației

Fisa_disciplinei_TSI

 

Compatibilitate electromagnetică

Fisa_disciplinei_CE

 

Comunicații unificate în Internet

Fisa_disciplinei_CUI

 

Standardizare și interoperabilitate în rețele de comunicații radio

Fisa_disciplinei_SIRCR

 

Pachete software utilizate în comunicații

Fisa_disciplinei_PSC

 

Acitivtate de cercetare și proiectare 1

Fisa_disciplinei_ACP1

 
Semestrul II

Sisteme de comunicații mobile

Fișa_disciplinei_SCMB

 

Interferențe și compatibilitate electromagnetică în medii de comunicații radio

Fișa_disciplinei_ICEMCR

Obiectivul general al disciplinei:
Aprofundarea metodelor si masurilor de asigurare a conditiilor de compatibilitate electromagnetica in medii de comunicatii radio

Obiectivele specifice:
1. Prezentarea principalelor aspecte care vizează compatibilitatea electromagnetica.
2. Evaluarea compatibilitatii electromagnetice in spatii deschise si in conditii de laborator.
3. Însuşirea noţiunilor legate de sistemele de evaluare a compatibilitatii electromagnetice.
4. Cunoasterea principiilor de functionare a analizoarelor spectrale.
5. Utilizarea mediului de programare MATLAB pentru a crea propriile aplicatii.

Interacțiuni bioelectromagnetice și standarde de protecție

Fișa_disciplinei_IBSP

Obiectivul general al disciplinei:
Aprofundarea fenomenologiei compatibilității bio-electromagnetice, a interacției câmp electromagnetic - structură/obiect biologic, din perspectiva protecției umane profesionale și a populației.

Obiectivele specifice:
1. Determinări expozimetrice și dozimetrice pentru câmpul electromagnetic emis de sursele de radiofrecvență din mediu (distribuția nivelelor pe benzi de frecvență).
2. Protecția față de radiația neionizantă de radiofrecvență în intervențiile la surse/antene (expunere profesională).
3. Evaluarea impactului poluării electromagnetice sau a expunerii profesionale asupra stării de sănătate a organismului.

Metode adaptive de prelucrare a semnalelor

Fișa_disciplinei_MAPS

 

Modulații digitale pentru sisteme radio

Fișa_disciplinei_MDSR

 

Acitivtate de cercetare și proiectare 2

Fisa_disciplinei_ACP2

 
Semestrul III

Arhitecturi avansate de radiocomunicații

Fișa_disciplinei_AAR

 

Proiectarea_rețelelor_radio

Fișa_disciplinei_PRR

Obiectivul general al disciplinei:
Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul analizei, modelării, simulării, măsurării, testării şi proiectării reţelelor radio.

Obiectivele specifice:
1. Asimilarea cunoştintelor teoretice privind analiza, modelarea, simularea şi proiectarea reţelelor radio utilizând instrumente software profesionale (QualNet) şi a unor instrumente de testare şi măsurare hardware dedicate (CMU200).
2. Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru proiectarea, implementarea, testarea şi evaluarea performanţei reţelelor de comunicaţii radio.

Managementul resurselor sistemelor de comunicații

Fișa_disciplinei_MRSC

Obiectivul general al disciplinei:
Cunoașterea și exersarea activităților de management a resurselor în procesul de planificare și instalare a rețelelor de comunicații.

Obiectivele specifice:
1. Să planifice acoperirea radio pentru o rețea de comunicații radio pentru diferite tipuri de servicii.
2. Să planifice capacitatea de trafic a unei rețele de comunicații.
3. Să determine nivelul de performanță a legăturilor în rețeaua planificată.
4. Să optimizeze repartiția resurselor de frecvență într-o rețea de comunicații radio.
5. Să întocmească documente cu produsele principale ale analizei de acoperire, analizei de trafic și analizei de fiabilitate a rețelei.

Măsurarea sistemelor de radiocomunicații

Fișa_disciplinei_MSR

Fisa_laborator

Obiectivul general al disciplinei:
Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul proiectării, simulării şi testării surselor de alimentare.

Obiectivele specifice:
1. Asimilarea cunoştintelor teoretice privind metodele de măsurare.
2. Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru efectuarea măsurătorilor în domeniile AF şi RF.

Activitate de cercetare și proiectare 3

Fisa_disciplinei_ACP3

 
Semestrul IV

Activitate de cercetare și proiectare 4

Fisa_disciplinei_ACP4

 

Elaborare dizertație

Fisa_ElaborareDisertație