SICAS - Cadre didactice

Nume Descriere

BECHET Paul

CV

 

BLAGA Tudor

CV

 

BOULEANU Iulian

CV

Cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și la Academia Forțelor Terestre din Sibiu; cadru didactic militar în Catedra Cursuri Formare și Carieră din Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică ,,Decebal” din Sibiu. Desfășoară activități didactice în domeniul comunicațiilor militare și civile începând cu anul 1992. În această perioadă a condus activități didactice de predare, seminar și lucrări practice la o serie de discipline dintre care amintim:  Managementul sistemelor integrate de comunicaţii; Proceduri de comunicaţii radio; Planificarea resurselor sistemelor de comunicații; Managementul frecvențelor radio în exerciții și teatre de operații; Managementul rețelelor radio de luptă; Standardizare și interoperabilitate în medii de comunicaţii speciale; Comunicaţii radio şi radioreleu; Linii şi aparate telefonice; Centrale telefonice manuale; Repararea centralelor telefonice manuale; Echipamente de multiplexare în frecvenţă; Repararea echipamentelor de telegrafie armonică;

Începând cu anul 2004 a desfășurat și activități  de planificare a sistemelor de comunicații pentru exerciții și aplicații specifice domeniului militar. Din 2005 s-a implicat în activități de cercetare științifică în cadrul unor mai multor colective din cadrul Școlii de Aplicație pentru Transmisiuni și Război Electronic, Centrului de Instruire pentru Comunicații și Informatică și Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Activitățile de cercetare științifică au fost axate în special pe domeniul compatibilității electromagnetice intersistemice. O parte a acestor rezultate au fost publicate în anul 2010 în lucrarea ,,Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicații radio” în calitate de coautor, lucrare care a fost premiată în anul 2012de Academia Română.

COPÎNDEAN Romul

CV

Fisa_cercetare

 

MICLĂUȘ Simona

CV

Fisa_lucrari

 

PALADE Tudor

CV

58 de ani, profesor universitar, conducător de doctorat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Departamentul de Comunicații. Coordonatorul Laboratorului de Cercetare pentru Comunicații Wireless și Celulare și al programului de studii masterale Sisteme Integrate de Comunicații cu Aplicații Speciale. Titular al disciplinelor: Microunde, Radiocomunicații, Sisteme Wireless (master)

Activitate de cercetare în domeniul sistemelor radio s-a concretizat prin mai mult de 150 articole ca autor sau co-autor, 105 indexate BDI și ISI proceeding, iar 3 indexate ISI journal, 12 cărți, director a 30 de proiecte naționale și coordonator UTCN în 7 proiecte internaționale cu temele: radiopropagare pentru rețele radio fixe și mobile; modelarea canalului prin tehnici MIMO și SDR; proiectarea sistemelor radio; rețele de acces.

Membru: IEEE nr: 03003126, VT, MTT, COM, AP, SA; European Microwave Association -EuMA, nr: 398; International Union of Radio Science – URSI, Radioscientist; European Association on Antennas and Propagation - EuRAAP. Premii: ”Diploma de Onoare” UTCN, 2004; Certificate of Appreciation–The Communications Society of IEEE, 2007; Premiul de excelenta in cercetarea stiintifica « Traian Daniil Gligor » UT-Cluj, 2007; Articol premiat CNCSIS, 2008; Best Paper Award IARIA, 2006 și 2011

PITICĂ Dan

CV

 

POPESCU VIctor

CV

 

PUȘCHIȚĂ Emanuel-Dumitru

CV

Șef de lucrări (Lector) din 2011, la Departamentul Comunicaţii, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, titular al disciplinei „Proiectarea reţelelor radio” şi colaborator al disciplinei „Arhitecturi Avansate de Radiocomunicaţii”, discipline incluse în planul de învăţământ pentru masterul SICAS.   

Doctor în inginerie electonică şi telecomunicaţii din 2009, titlu obţinut la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu tema  „Contribuţii la implementarea calităţii serviciilor în reţelele de telecomunicaţii” şi studii post-doctorale în perioada 2010-2013 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu tema „Proiectarea si validarea unei paradigme QoS inovative de auto-management cognitiv al resurselor în viitoarea arhitectură de rețea unificată”.

STRILEȚCHI Cosmin

CV

 

SURDUCAN Emanoil

CV

 

TEREBEȘ Romulus

CV