SICAS - prezentare

Programul de master SICAS este orientat către o pregătire avansată în tehnologiile sistemelor de comunicaţii radio fixe şi mobile, incluzând aici şi aspectele conexe ale domeniului. Este deosebit de util tuturor specialiştilor care sunt implicaţi în proiectarea, operarea şi întreţinerea reţelelor radio cu destinaţie specială cât şi a celor comerciale, fiind bine apreciat de către inginerii care activează în diferite structuri ale statului ce utilizează sisteme de comunicaţii radio dedicate precum şi de către operatorii de telecomunicaţii din România. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată ­prin intermediul acestui program se bazează pe cerinţele pieţei forţei de muncă, asigurând absolvenţi calificaţi ce vor putea activa atât în realizarea şi operarea sistemelor de telecomunicaţii cât şi în managementul cercetării sau exploatării acestor sisteme.

Masterul SICAS se adresează tuturor absolvenţilor instituţilor de învăţământ superior din domeniul telecomunicaţiilor, în mod special celor interesaţi de administrarea sistemelor de comunicaţii radio. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se încadrează pe deplin în profilul şi specializarea Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi se realizează în colaborare cu instituţii şi societăţi cum ar fi: Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC), Institul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică şi Moleculară (INCDTIM), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR).

mai multe detalii aici